Vyhledávání nemovitostí

 
 
Rychlost a průběh vyhledání vhodné nemovitosti závisí na faktech, která nemusí být na první pohled vidět, ale mají velký vliv na cenu a bezpečnost koupě nemovitosti, proto je důležité vše poctivě připravit.

  Prvotní schůzka bude o tom: kdo jste, jakou nemovitost hledáte, do kdy potřebujete vhodnou nemovitost najít, sdělíte mi svoje požadavky na danou nemovitost, rozpočet a způsob financování.

  Podmínky spolupráce si dohodneme ve Smlouvě o výhradním poskytování realitních služeb – vyhledání vhodné nemovitosti.

  Během sjednaného období budu aktivně vyhledávat v dané lokalitě vhodné nemovitosti. Využívám tyto marketingové nástroje: inzerce samoprodejců, průzkum okolí, letáky do schránek, databáze RE/MAX a inzerce ostatních RK.

  Vámi vybranou nemovitost navštívím a ověřím základní informace. Bude-li tato nemovitost ta pravá, následuje zkoumání právní a funkční stránky vyhledané nemovitosti a kompletace dokumentace. Právní stav nemovitosti zjišťuji z listu vlastnictví a katastrální mapy. Nemovitost může být zatížená takzvanou právní vadou: věcným břemenem, zástavním právem, předkupním právem, exekucí, nelegalizovanou přístavbou na pozemcích atd. Je nezbytné, aby vše bylo prodávajícím vyřešeno.
  Předložím vám výsledky této prvotní prohlídky a bude-li vše podle vašich představ, zorganizuji prohlídku za vaší přítomnosti.

  Povinností prodávajícího je předložit projektovou dokumentaci k nemovitosti a PENB – průkaz energetické náročnosti budovy.

  Odpovědnost prodávajícího za skryté vady
  nemovitosti je podle zákona 5 let. Pokud se ale prokáže, že prodávající v době prodeje o skryté vadě věděl, protože ji například svým neodborným zásahem na nemovitosti způsobil, pak je záruka doživotní. Pokud nový majitel během užívání nemovitosti přijde na takovou vadu, může požadovat sjednání nápravy, slevu z kupní ceny anebo může od kupní smlouvy zcela odstoupit, a to i po letech!

  Z toho důvodu velmi doporučuji inspekci nemovitosti, kterou provádí nezávislý odborník. Poskytuje vám informaci o stavebně-technickém stavu nemovitosti a o nákladech na nutné opravy či rekonstrukce.

  Kupujete-li od jiné realitní kanceláře nabízím vám podporu při kontrole smluv. Pokud kupujete nemovitost od samoprodejce, nabízím vám zajištění právní stránky celé obchodní transakce certifikovanou právní kanceláří RE/MAX. Kupní cena je uložena na samostatném účtu advokáta v takzvané advokátní úschově. Částka je prodávajícímu vyplacena po úspěšném převodu nemovitosti na nového vlastníka.

  Zajistím, nebo budu monitorovat komunikaci s katastrálním úřadem a pohlídám termíny v průběhu celé obchodní transakce

  Jakmile je nemovitost převedena na nového majitele a prodávající obdržel kupní cenu, je na řadě předání nemovitosti, na kterou vás doprovodím, anebo předání nemovitosti zorganizuji.