MŮJ ZPŮSOB PRODEJE NEMOVITOSTI

POCTIVÁ PŘÍPRAVA zásadně rozhoduje o rychlosti a průběhu prodeje Vaší nemovitosti.


Prvotní schůzka bude o tom: kdo jste, co potřebujete řešit a do kdy. Sdělíte mi svoji představu o prodejní ceně. Já zajistím tržní odhad nemovitosti z cen uskutečněných prodejů podobných nemovitostí v této lokalitě.

Podmínky spolupráce si dohodneme ve Smlouvě o výhradním poskytování realitních služeb. Je to nejvýhodnější způsob prodeje a kontroly nad procesem prodeje pro všechny zúčastněné.

Příprava nemovitosti pro prodej je velmi důležitou částí, kde se nesmí nic uspěchat. Právní stav nemovitosti zjišťuji z listu vlastnictví, katastrální mapy a všech smluv vztahujících se k dané nemovitosti (nabývací titul, nájemní smlouvy a jiné). Nemovitost může být zatížená takzvanou právní vadou: věcným břemenem, zástavním právem, předkupním právem, exekucí, nelegalizovanou přístavbou na pozemcích atd. Vše se dá řešit.

Kupujícímu je potřeba předložit projektovou dokumentaci k nemovitosti a PENB – průkaz energetické náročnosti budovy. Smyslem této části přípravy není zatajit některé skutečnosti, ale vyzdvihnout pozitiva, odhalit skrytý potenciál a připravit kupujícímu podklady pro další nutné či možné investice.

Odpovědnost prodávajícího za skryté vady nemovitosti je podle zákona 5 let. Pokud se ale prokáže, že prodávající v době prodeje o skryté vadě věděl, protože ji například svým neodborným zásahem na nemovitosti způsobil, pak je záruka doživotní. Pokud nový majitel během užívání nemovitosti přijde na takovou vadu, může požadovat sjednání nápravy, slevu z kupní ceny anebo může od kupní smlouvy zcela odstoupit, a to i po letech!

Zpracuji Vám individuální marketingovou strategii prodeje vaší nemovitosti. Dávám si záležet na tom, aby prezentace vaší nemovitosti zanechala v zájemci silnou stopu. Využívám služeb profesionálního fotografa a kameramana, homestagingu atd.

Nemovitost prezentuji na všech realitních webech, sociálních sítích a velmi účinný nástroj lokální reklamy je plachta na nemovitosti. Samozřejmostí je párování nabídek a poptávek v databázi RE/MAX.

Na marketingové strategii pracuji po celou dobu trvání smlouvy. Co to znamená? Práce s inzercí, reflektování odezvy zájemců, aktualizace informací, fotografií, vyhodnocování změn v inzerci a dopadu na potenciální zájemce.

Spolupracuji se všemi makléři sítě RE/MAX a spolupracuji i s makléři ostatních RK, je-li jejich způsob práce poctivý a férový. Prohlídky nemovitosti se účastní kupující, kteří byli makléřem kvalifikováni. Výstupem prohlídky je Protokol o uskutečněné prohlídce .

Vážnému zájemci o vaši nemovitost mohu pomoci s hypotékou. Spolupracuji s hypoteční kanceláří s 30. letou zkušeností v oboru poskytování hypoték a dokáže velmi úspěšně řešit konkrétní možnosti financování.

Ze zájemce o nemovitost se stává kupující podpisem dohody o složení blokovacího depozita , kdy kupující skládá na účet realitní kanceláře rezervační poplatek na koupi nemovitosti. Většinou je tato platba rovna provizi realitní kanceláře.

Každá obchodní transakce má specifický jízdní řád neboli posloupnost jednotlivých akcí. Ty je potřeba sladit tak, aby celá obchodní transakce proběhla hladce a po nezbytně nutnou dobu. Jde o různé kombinace financování koupě (z vlastních zdrojů, nebo hypotéky) a tím, zda je daná nemovitost zatížena zástavním právem, či není.

Všechny smluvní dokumenty jsou zajištěny certifikovanou právní kanceláří . Kupní cena je uložena na samostatném účtu advokáta v takzvané advokátní úschově. Částka je prodávajícímu vyplacena po úspěšném převodu nemovitosti na nového vlastníka.

Zajišťuji komunikaci s katastrálním úřadem a monitoruji termíny v průběhu celé obchodní transakce

Jakmile je nemovitost převedena na nového majitele a prodávající obdržel kupní cenu, je na řadě předání nemovitosti 

    včetně převodu služeb (energií) na kupujícího.