Každý prodávající chce mít jistotu, že dojde k úspěšně uzavřenému obchodu. Samoprodejce se domnívá, že zadat inzerát je vše, co potřebuje pro úspěšný prodej nemovitosti.

K určení ceny si prohlédne nemovitosti na realitních webech a neuvědomuje si, že vidí neprodané nemovitosti. Pro úspěšný prodej je nutné znát ceny prodaných nemovitostí.

Nemovitost podle svého nejlepšího vědomí uklidí, ale nezná efekt hotelového pokoje. Nemá většinou k dispozici ani další nástroje realitních makléřů: lokální reklamu, databázi kupujících, široké zázemí spolupracujících makléřů a odborníků, umožnění prohlídek právě těm, kteří na danou nemovitost finančně dosáhnou, podporu hypotečních makléřů, kteří vážnému zájemci pomohou se získáním financí a v neposlední řadě přehled nad zákonnými standardy při prodeji nemovitosti (technickými a daňovými).

A co je velmi důležité!

Samoprodejce má k nemovitosti citový vztah. V dané nemovitosti prožil kus života a má ji spojenou se svými životními milníky. Samoprodejci chybí nestranný pohled realitního makléře, který se v dané lokalitě pohybuje.

Realitní makléř zná důvěrně celý proces a je dobře vybaven, aby mohl čelit komplikacím. Díky své vlastní zkušenosti a široké síti spolupracujících odborníků je schopen řešit problémy, které mohou samoprodejce na dlouhou dobu zastavit a zaměstnat více, než by si kdy dovedl představit.

Psycholog Daniel Kahneman, nositel Nobelovy ceny v oblasti ekonomie, prokázal, že role nezávislého odborníka je pro úspěšnou transakci nepostradatelná a žádné webové aplikace, ani mobilní technologie nedokážou roli zprostředkovatele (mediátora) nahradit.

Kahnemanův experiment s hrnečky stojí za pozornost:

Účastníci měli odhadnout cenu hrnečku. Všichni účastníci se po krátké diskuzi na ceně za jeden hrneček shodli. Všechno se změnilo ve chvíli, kdy jeden z účastníku dostal hrneček a měl ho, jako svůj vlastní majetek, prodat dalšímu účastníkovi. Předpokládalo se, že bude jednat racionálně.

Experiment překvapivě ukázal, že majitelé jsou ochotni prodat svůj majetek, ale pouze za cenu vyšší, než na které se před tím shodli. Kupující byli ochotni zase koupit hrneček za cenu nižší. Takže ve většině případů k obchodu nedošlo.

Bylo prokázáno, že pokud máme k dané věci citový vztah, či vazbu, začínáme jednat iracionálně až destruktivně. Rozhodovat se racionálně dokážeme ve chvíli, pokud se nás to osobně netýká. Při prodej vlastní nemovitosti nedokážeme racionálně uvažovat a můžeme prodělat.